מתחם חכמי ישראל/הר ציון

סטטוס: בתכנון

תוכנית פינוי בינוי בשטח של כ-2,000 מ"ר אשר יכלול עירוב שימושים של כ-800 מ"ר מסחר בקומת הקרקע, ועשר קומות מגורים עם כ-90 יחידות דיור בתמהיל מגוון.

יחידות:
90 יחידות דיור לצד מסחר


יחידות:
90 יחידות דיור לצד מסחר

קומות:
11 קומות


קומות:
11קומות

מיקום:
חכמי ישראל / הר ציון


מיקום:
חכמי ישראל/הר ציון , ת"א

אדריכל:
אורי שלום


אדריכל:
אורי שלום